ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  

   Σχεδιαμού - Ανάπτυξης - Κατασκευής - Διαχείριση ΄Εργου (Project Management)

  • Τεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων  / Project Manager

  • Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης τις Κατασκευής

  • Πολύχρονη εμπειρία στις κατασκευές μηχανημάτων (Γερμανία)

  • Μείωση κόστους & χρόνου της κατασκευής

  • Μείωση του χρόνου σχεδιασμού

  • ο καλύτερος συνδιασμός προγραμμάτων CAD-PDM-ERP για γρήγορη και εύκολη εργασία

  • Βελτιώσεις Κατασκεύων / Παντός τύπου μηχανημάτων

  • Ομαδική εκπαίδευση επιχειρήσεων